Jeigu pageidaujate, kad jūsų skelbimas būtų labiau pastebimas ir publikuojamas aukščiau paprastų skelbimų, užsakykite skelbimo iškėlimo į sąrašo priekį ir paryškinimo paslaugą (mokama paslauga). Toks skelbimas turės papildomą juostelę su užrašu “Dėmesio!” ir išsiskirs fono spalva.

Dėmesio! Portalo administratorius šios paslaugos užsakymą naujiems skelbimams gali laikinai sustabdyti, bet kuriuo portalo veikimo metu. Jeigu paslauga aktyvuota, ją galima pasirinkti skelbimo talpinimo metu, pasirenkant skelbimo publikavimo planą (ten bus nurodyta ir šios paslaugos kaina). Jeigu įvesdami naują arba atnaujindami jau esamą skelbimą, prie paslaugų plano pasirinkimo nematysite aiškiai išskirtos galimybės pasirinkti skelbimo paryškinimo ir iškėlimo į sąrašo priekį, tuomet, reikškia, kad ši paslauga yra laikinai deaktyvuota. Tokiu atveju, gali būti galimybė šią paslaugą užsakyti susisiekus su portalo administratorium.

Žemiau pateiktas iškelto bei paryškinto (viršutinis) ir paprasto skelbimo (apatinis) palyginimas.

namu-meistras-skelbimai-pavyzdziai

 

Prisijungti ir patalpinti skelbimą  |  Dar neužsiregistravę? Užsiregistruokite čia.